Τα βήματα
για το δικό σου Bruno

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος και επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της εταιρείας
  • Γνωριμία με τους ανθρώπους της εταιρείας & αξιολόγηση της κατάλληλης για εσάς περιοχής
  • Επιχειρηματικό σχέδιο για την περιοχή ενδιαφέροντος
  • Δέσμευση περιοχής & έναρξη αναζήτησης ακινήτου
  • Επιλογή ακινήτου & προσαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου
  • Υπογραφή σύμβασης & έναρξη κατασκευαστικών εργασιών
  • Επιλογή προσωπικού & Εκπαίδευση
  • Προμήθειες
  • Σχεδιασμός διαδικασίας preopening & πλάνου εγκαινίων (grand opening)
  • Έναρξη λειτουργίας