Γιατί Bruno

Ανοίγετε ένα αναγνωρισμένο Brand Name που σας παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Ευέλικτο Franchise
Η εταιρεία μας διαθέτει ένα ευέλικτο franchise με επίκεντρο και προτεραιότητα τη κερδοφορία του franchisee. 

Χωρίς royalties – No commission
Διασφαλίζουμε σταθερό food cost Δεν αγοράζετε όλα τα προϊόντα από τη μητρική εταιρία αλλά σας μαθαίνουμε πώς να τα παράγετε με το χαμηλότερο κόστος όπως τα σνακ.

Γρήγορη Απόσβεση
Η απόσβεση ενός καταστήματος Bruno υπολογίζεται ανάλογα με τη περιοχή, το ενοίκιο και το μέγεθος του καταστήματος από 1,5 μέχρι και 2,5 χρόνια. 

Διασφάλιση περιοχής
Η διασφάλιση μιας περιοχής είναι αρχή μας για να μπορεί η επιχείρηση να είναι υγιής και αποδοτική. 

Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού 

Ευρεία εταιρική & προϊοντική διαφήμιση 

Αρχιτεκτονική & διακόσμηση