Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τ: 2410572347

Νίκος Παπαλέξης

Υπεύθυνος
Ανάπτυξης

Χρύσα Κυλινδρή

Υπεύθυνη Digital Marketing

Αγγελική Σάντολη

Υπεύθυνη
Λογιστηρίου

Λάζαρος Πλίτσης

Υπεύθυνος
Προμηθειών

Ευτυχία Κίτσιου

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

Πόπη Ζδράγκα

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

image_6483441 (14)

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος

Προϊστάμενος Εκπαίδευσης

142545

Τσάτσου Ευαγγελία

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

Εργασία

Ακολουθήστε μας!