Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τ: 2410572347

Νίκος Παπαλέξης

Υπεύθυνος
Ανάπτυξης

Χρύσα Κυλινδρή

Υπεύθυνη Digital Marketing

Αγγελική Σάντολη

Υπεύθυνη
Λογιστηρίου

Μαρία Διαμαντά

Βοηθός
Λογιστηρίου

Λάζαρος Πλίτσης

Υπεύθυνος
Προμηθειών

Γιώργος Τσουλτσίδης

Προϊστάμενος Εκπαίδευσης

Βίκυ Ζδράγκα

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

Ευτυχία Κίτσιου

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

Πόπη Ζδράγκα

Προϊστάμενη Εκπαίδευσης

Εργασία

Ακολουθήστε μας!