Κεντρικά Γραφεία

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Όλες οι ενέργειες των στελεχών και του προσωπικού των καταστημάτων ακολουθούν αυστηρές ελεγχόμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης με οικολογικό προσανατολισμό για σεβασμό στο περιβάλλον. Η συνεχής επιμόρφωση και η τακτική ανταλλαγή εμπειριών, μέσα από συναντήσεις, εγγυώνται την εναρμόνιση των διαδικασιών με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του κλάδου. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τις κεντρικές εγκαταστάσεις, ο οποίος είναι ένας χώρος συνάντησης όλης της οικογένειας Bruno καθώς και χώρος εκπαίδευσης κάθε νέου μέλους της ομάδας μας!